Πολιτική επιστροφών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Θέλοντας να αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή προϊόντων είναι να οι χρήστες να έχουν στην κατοχή τους το σχετικό παραστατικό αγοράς που αποδεικνύει την συναλλαγή (π.χ, Απόδειξη Λιανικής, Τιμολόγιο Πώλησης/Δελτίο Αποστολής κ.ο.κ) καθώς και να είναι ακέραιη η αρχική συσκευασία καθώς και τα προϊόντα να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση.

Πολιτική επιστροφών (Δικαίωμα Υπαναχώρησης)

6.1 Ελαττωματικά Προϊόντα

Α) Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος οι χρήστες θα απευθύνονται στην Εταιρεία μας για την αντικατάσταση αυτού. Η Εταιρεία μας θα αντικαταστήσει το προϊόν εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι της πολιτικής επιστροφών της Εταιρείας. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος εφόσον ο καταναλωτής επιθυμεί ρητώς την αντικατάστασή του θα λάβει μέσω e-mail εκπτωτικό κωδικό κουπονιού ίσης αξίας για αγορά άλλου/ων προϊόντος/ων, με το οποίο μπορεί να προβεί σε νέα παραγγελία ή απλώς να αντικαταστήσει το προϊόν που επιστρέφει.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρεία παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Β) Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής η επισκευή ή αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.

Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα και παραστατικά τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο, Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, Φορτωτική κ.ο.κ), το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η αρχική του συσκευασία να είναι ακέραιη

6.2 Επιστροφές Προϊόντων λόγω σφάλματος παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την Εταιρεία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

6.3 Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Α) Οι χρήστες δικαιούνται να υπαναχωρήσουν από την καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή των πωληθέντων προϊόντων αναιτιολόγητα.

Προκειμένου οι χρήστες να ασκήσουν το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλουν να ενημερώσουν την Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία εταιρία με την επωνυμία «ICLEAN ΙΚΕ», που εδρεύει στις Αχαρνές, επί της οδού Ευαγγέλου Γκέλα, αριθ. 42, (FAX:2102460621 email: info@iclean.gr) για την απόφασή τους να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Β) Το δικαίωμα υπαναχώρησης που προβλέπεται στα άρθρα 3ε έως 3ια Ν. 2251/1994 δεν ισχύει α) στην προμήθεια αγαθών τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, β) στην προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, γ) στην προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων. Σε αυτή την περίπτωση, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά και δ) στην προμήθεια αγαθών τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία, ε)συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.

Γ) Για να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό ο χρήστης να στείλει την δήλωσή του περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής του πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Τα προϊόντα που αγοράστηκαν πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους άριστη κατάσταση συνοδευόμενα από τα σχετικά παραστατικά (απόδειξη, τιμολόγιο, φορτωτική κλπ) πώλησης.

Εφόσον η αγορά είχε γίνει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα θα γίνεται ακύρωση συναλλαγής και αντίστοιχη ενημέρωση (πίστωση) του λογαριασμού του καταναλωτή, μέσα σε διάρκεια 30 ημερολογιακών ημερών.

Σε κάθε περίπτωση προτού οι χρήστες προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια συνίσταται να επικοινωνήσουν μαζί μας τηλεφωνικώς στο τηλ. 2102406318 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@iClean.gr για να τους καθοδηγήσουμε σχετικά με τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν ανάλογα με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

Δ) Συνέπειες της υπαναχώρησης

i) Εάν ο χρήστης υπαναχωρήσει από την καταρτισθείσα σύμβαση πώλησης, η Εταιρεία μας θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από εκείνον, πλην των εξόδων αποστολής των προϊόντων, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθούμε την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση. Η Εταιρεία μας θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας ως μέσο πληρωμής κατάθεση μέσω, εκτός κι αν συμφωνηθεί ρητώς για κάτι διαφορετικό.

ii) Η Εταιρεία μας διατηρεί δικαίωμα επισχέσεως των προϊόντων έως την παραλαβή από εμάς των επιστρεφομένων αγαθών και ελεγθεί η κατάσταση τους. Οι χρήστες βαρύνονται με κάθε δαπάνη επιστροφής των αγαθών.

iii) Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

iv) Η Εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα να μην αποδεχθεί τελικά το δικαίωμα υπαναχώρησης του χρήστη, εάν τα προϊόντα δεν επιστραφούν σε άριστη κατάσταση ή αν δεν έχουν ακέραιη την αρχική τους συσκευασία, είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αιτιολόγηση από την Εταιρεία.

Ε) Διαδικασία & Τρόποι Επιστροφής προϊόντων

1. Στο φυσικό κατάστημα της Εταιρείας μας:

Οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν την εταιρία μας όπου το προσωπικό μας θα ελέγξει την κατάσταση του προϊόντος και θα τους εξυπηρετήσει. Αν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αντικατάσταση του προϊόντος ή αλλαγή του προϊόντος με κάποιο άλλο, συστήνεται να επικοινωνήσουν προηγουμένως με το κατάστημα μας, ώστε να επιβεβαιώσουν την διαθεσιμότητα του νέου προϊόντος.

2. Αποστολή προϊόντος:

Οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν – επιστρέψουν το προϊόν εφόσον βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και έχει ακέραιη την αρχική του συσκευασία

3. Ακυρώσεις παραγγελιών

Α. Εφόσον ο χρήστης καταχωρίσει την παραγγελία του στον ιστοχώρο μας ή πραγματοποιήσει τηλεφωνικά την παραγγελία του, ή αποστείλει FAX με την παραγγελία του, σε ώρες εκτός του ωραρίου 09:00 – 17:00 για τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, είναι δυνατή η ακύρωσή της α) με μεταγενέστερο της παραγγελίας e-mail στοinfo@iclean.gr, εφόσον αυτό αποσταλεί και ληφθεί από το iClean.gr πριν τις 9:00 π.μ. της ημέρας λήψης του e-mail παραγγελίας β) με ενημέρωση του iClean.gr, στο τηλ.2102406318 , εφόσον τα προϊόντα ΔΕΝ έχουν παραδοθεί προς αποστολή.

Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του τηλεφωνικά στο τηλ 2102406318 με FAX στο 2102460621, με e-mail στο info@iClean.gr. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του, ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό της παραγγελίας του.

4. Παρατηρήσεις

Το iClean.gr διατηρεί το δικαίωμα να καταργήσει ή να τροποποιήσει νομίμως την πολιτική επιστροφών του, δημοσιεύοντας τους σχετικούς νέους όρους και προϋποθέσεις στον ιστοχώρο του.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών από τον καταναλωτή, το iClean.gr, διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποδοχή επιστροφής προϊόντος, λόγω κατάχρησης του δικαιώματος υπαναχώρησης ή αντικατάστασης των προϊόντων μας, ακόμα κι αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις (αρθρ. 281 ΑΚ).

Εφόσον δεν τηρηθεί η νόμιμη ως άνω διαδικασία ή δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για να γίνει δεκτή η επιστροφή προϊόντος, τότε αυτό θα επιστρέφεται στον καταναλωτή, ο οποίος θα επιβαρύνεται με τα έξοδα συσκευασίας και αποστολής.

  • Χαρτί Υγείας Συσκευής Φύλλο Φύλλο 9000 Φύλλα

    Χαρτί Υγείας Συσκευής Φύλλο Φύλλο 9000 Φύλλα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευαγγέλου Γκέλα 42,
Αχαρνές 13674
210 2406318

info@iclean.gr