Αλουμινοσκεύη

Ταξινόμιση κατα

 • Σκεύος Αλουμινίου Ν.204/ 64L 1950ml (260X190X56) 100TEM

  Σκεύος Αλουμινίου Ν.204/ 64L 1950ml (260X190X56) 100TEM

 • Σκεύος Αλουμινίου Ν.128 / R1-28L 450ml (146X121X40) 100TEM.

  Σκεύος Αλουμινίου Ν.128/ R1-28L 450ml (146X121X40) 100TEM.

 • Σκεύος Αλουμινίου Ν.128/ R1-28L 1040ml Ν.129 / R1-29L (225x175x35) 100TEM.

  Σκεύος Αλουμινίου Ν.129 / R1-29L 1040ml (225x175x35) 100TEM.

 • Σκεύος Αλουμινίου Ν.162 / 45L 900ml (202x137x50) 100TEM

  Σκεύος Αλουμινίου Ν.162 / 45L 900ml (202x137x50) 100TEM

 • Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 129/ R1-29L 1040ml (22.6x17.6 ) 100TEM

  Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου Ν.204/ 64L 100ΤΕΜ

 • Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 128/ R1-28L 450ml (22.6Χ17.6) 100TEM

  Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 128/ R1-28L 450ml (22.6Χ17.6) 100TEM

 • Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 129/ R1-29L 1040ml (22.6x17.6 ) 100TEM

  Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 129/ R1-29L 1040ml (22.6×17.6 ) 100TEM

 • Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 129/ R1-29L 1040ml (22.6x17.6 ) 100TEM

  Χάρτινο Καπάκι για Σκεύος Αλουμινίου 162 / 45L 100ΤΕΜ

 • Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας Μαύρη 40x33 Φάκελος 125 Τεμάχια *8

  Χαρτοπετσέτα Πολυτελείας Μαύρη 40×33 Φάκελος 125 Τεμάχια *8

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευαγγέλου Γκέλα 42,
Αχαρνές 13674
210 2406318

info@iclean.gr